Inwoners Nieuw-Zeeland

Inwoners Nieuw-Zeeland

inwoners nieuw zeeland N ieuw-Zeeland is dunbevolkt. Het heeft 4.300.000 inwoners. Drie miljoen ervan wonen op het Noordereiland en één miljoen op het Zuidereiland. Nieuw-Zeelanders worden ook wel Kiwi’s genoemd omdat de kiwi’s ervandaan komen. De dichtstbevolkte regio in Nieuw-Zeeland is Greater Auckland met ongeveer een miljoen inwoners. Nieuw-Zeeland heeft een gemengde bevolking. Die bestaat voornamelijk uit twee groepen. Een groep uit blanken van Europese afkomst en de Maori’s. De meeste blanken hebben een Britse afkomst. De Maori’s wonen al duizenden jaren in Nieuw-Zeeland ze komen van een eilanden ergens in de Grote Oceaan, niemand weet van welk eiland.

Maori

Een Maori is gewoon een mens met een apart geloof. Maori betekent normaal of gewoon persoon in het maori. Er wonen nu ongeveer 300.000 Maori’s in Nieuw-Zeeland. Dat is 14% van de bevolking. De Maori’s hebben meestal 4 of 5 kinderen. Veel Maori’s trouwende met een blanke. In ieder dorp of stadswijk staat wel een ontmoetingshuis waar je elkaar kan ontmoeten. Ongeveer 68% van de bevolking is van Europese oorsprong afkomstig uit het Verenigd koninkrijk, Nederland, Duitsland, en Ierland. Maar ook komen sommige uit Zuid-Afrika en 17% van de bevolking komt uit Aziaten en Oceaniërs (2006). Het aantal Aziatische immigranten groeit sinds ongeveer 1990 sterk omhoog.

Taal

Nieuw-Zeeland heeft 3 officiële talen: Nieuw-Zeelands Engels, Te Reo Maori (de Maori taal) en Nieuw-Zeelandse gebarentaal. In de praktijk wordt alleen Engels veel gebruikt. Er was grote inspanningen gedaan in de afgelopen jaren op het gebruik van Te Reo te bevorderen. Daarnaast worden er ook andere talen gesproken doordat het als immigratieland een grote bevolkingsdiversiteit kent. De Nederlandse emigranten die zich in de periode 1950-1960 en 1980-1985 in Nieuw-Zeeland zijn gekomen hebben de Nederlandse taal veel gebruikt.

Geloof

De meest voorkomende godsdienst in Nieuw-Zeeland is het christendom. Zo’n 67% van de hele bevolking noemt zich christelijk. Een kwart van de bevolking is aanhanger van de Anglicaanse kerk, 18% van de Presbyteriaanse kerk en 15% is rooms-katholiek. Verder zijn er nog andere geloven zoals: Protestantse, Methodistische en Mormoonse kerkgenootschappen en wonen in Nieuw-Zeeland Jehova’s getuigen, Islamieten, Joden, Hindoes en Boeddhisten.

Terug naar boven